Kostintie 3 D 18
FIN-66400, Laihia
info@artsicon.com

mobile +358 40 7562 715
Etusivu
Yritys

Palvelut
 

Tuotteet

Palvelut
     Projektit.
     Simulointi
     Konsultointi
     ICT-palvelut
  Tuotteet
     AutoMod

     Proplanner

Projektipalvelu

 • alueelliset kehitysprojektit

 • alueellinen teknologiastrategia

 • projektin suunnittelu

 • tuotannonohjauksen- ja materiaalitoimintojen kehitys ja konsultointi

Simulointi (nämä palvelut Fimatic Oy:n kautta)

 • varastojen optimointi

 • resurssien suunnittelu ja jakaminen

 • käyttöasteen maksimointi

 • tuotanto-ongelmien ratkaisu

 • tuotannon aikataulutus

 • logistiikan ja prosessien pullonkaulat

 • tuotantolinjan käyttöasteen määritys

Konsultointi

 • logistiikkajärjestelmien suunnittelu

 • tehdassuunnittelu

 • layout- suunnittelu

 • varastointimenetelmät

 • tuotantojärjestelmät ja - menetelmät

 • projektien suunnittelu

ICT-palvelut

 • hankinnan suunnittelu
 • hanketuki
 • käyttöönottotuki
 • koulutus
 • asiakirjapohjia
 • sivuntaitto ja julkaisu
 • kotisivut ja ylläpito
   

AutoMod simulointiohjelmisto

AutoMod on tuotannon, varastoinnin ja materiaalinkäsittelyalan 3-D simulointiohjelmistojen markkinajohtaja maailmassa. Maailman johtavat valmistajat ovat valinneet AutoMod simulointiohjelman rakentaakseen tarkkoja tietokonemalleja monimutkaisten järjestelmiensä analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

AutoMod on Applied Materials:n :n  tehdassimulointiohjelmisto, jonka pohjoismaiden (Ruotsi, Norja ja Suomi) edustusta hoitaa ruotsalainen ÅF Consult AB. Suomessa ÅF Consult AB:n Manufacturing & Logistics Development osaston yhteistyökumppanina toimii ArtSiCon Ky

Proplanner prosessien suunnittelu ja hallinta

Proplanner koostuu valmistusprosessin tietokantapohjaisista suunnittelutyökaluista, joiden avulla suunnittelijat voivat hallita prosessien tuottamaa informaa-tiota ja siten parantaa tuottavuutta. Proplannerissa yhdistyvät mm: ajan arviointi, valmistuslinjojen tasapainotus, työohjeet, ergonomia, dokumentointi, arvoketjun hallinta ja prosessien kuvaukset sekä raportointi

Työpistesuunnittelu, Workplace planner, on AutoCAD ohjelmiston päälle asennettava ohjelmisto, joka generoi kulkureitti kaaviot ja laskee mm. työntekijän siirtymiseen käyttämän ajan, value-add osuudet, siirtymä matkat ergonomiset vaatimukset. Kaaviot auttavat prosessien visualisointia suoraan cad-layout kuvasta.

Virtauskaaviot, Flow Path Calculator, laskee AutoCAD layoutista materiaalivirtauskaaviot ja laskee käsittelymatkat, -ajan ja -kustannukset.

Proplanner:n edustaja pohjoismaissa (Ruotsi, Norja ja Suomi) on ruotsalainen ÅF Consult AB. Suomessa ÅF Consult AB:n Manufacturing & Logistics Development osaston yhteistyökumppanina toimii ArtSiCon Ky

Asiakkaat
Referenssit
Palaute